Det niveau, hvor kameraet slukker automatisk, når dets interne temperatur stiger, kan vælges fra [ Standard ] og [ Høj ].

  • Når [ Standard ] er valgt, viser kameraet først et J og derefter et K ikon, når dets interne temperatur stiger, og skifter til en nedtællingstimer, hvis temperaturen stiger yderligere.

  • Når [ Høj ] er valgt, vil kameraet vise J , K og M ikoner, når dens interne temperatur stiger, og skifter til en nedtællingstimer, hvis temperaturen stiger yderligere.

  • Når nedtællingstimeren når nul, slukker kameraet automatisk, og yderligere fotografering afbrydes.

Forsigtig: " Høj "

Selvom valg af [ Høj ] giver dig mere tid, før kameraet lukker ned, kan kameraet blive varmt at røre ved. Vi anbefaler at bruge et stativ eller andet udstyr for at reducere den tid, du bruger på at røre ved kameraet.

Forsigtig: Når kameraet er varmt
  • I nogle tilfælde kan nedtællingstimeren blive vist i det øjeblik, kameraet tændes, selv når [ Høj ] er valgt.

  • Billedkvaliteten kan falde, når kameraet er varmt.

  • Hukommelseskort, der er sat i et varmt kamera, kan også blive varme. Vent til temperaturen falder, før du håndterer kameraet eller hukommelseskortene.