Pixelmapping kontrollerer og optimerer kameraets billedsensor. Hvis du bemærker uventede lyse pletter, der vises på billeder taget med kameraet, skal du udføre pixelkortlægning som beskrevet nedenfor.

  • Pixelmapping er kun tilgængelig, når et Z-fatningsobjektiv eller en valgfri FTZ II/FTZ-monteringsadapter er monteret.

  • For at forhindre uventet strømtab skal du bruge et fuldt opladet batteri, den medfølgende opladnings-vekselstrømsadapter eller en valgfri vekselstrømsadapter og strømstik.

  • For at starte pixelmapping skal du vælge [ Start ]. En meddelelse vises, mens handlingen er i gang.

Forsigtig: Pixel Mapping
  • Forsøg ikke at betjene kameraet, mens pixelmapping er i gang. Sluk ikke kameraet eller fjern eller afbryd strømkilden.

  • Pixelmapping er muligvis ikke tilgængelig, hvis kameraets interne temperatur er forhøjet.