I fototilstand dæmpes optagedisplayet for at spare strøm cirka 15 sekunder før standby-timeren udløber.

Mulighed

Beskrivelse

[ TIL ]

Aktiver energibesparelse. Displayets opdateringshastighed kan falde.

[ OFF ]

Deaktiver energibesparelse. Bemærk, at valg af [ OFF ] stopper ikke optagedisplayet med at dæmpe et par sekunder, før standby-timeren udløber.

Energibesparelse (fototilstand)

Bemærk, at selv når [ ON ] er valgt, vil energibesparelse ikke fungere:

  • hvis [ Ingen grænse ] er valgt for brugerdefineret indstilling c3 [ Forsinkelse af sluk ] > [ Standbytimer ], eller hvis den valgte forsinkelse er mindre end 30 sekunder,

  • under zoom,

  • mens kameraet er tilsluttet en anden enhed via HDMI,

  • mens kameraet er tilsluttet og udveksler data med en computer via USB, eller

  • mens kameraet er tilsluttet en AC-adapter.