Juster status LED- og linktilstandsindstillinger for valgfrie WR-R11a og WR-R10 trådløse fjernbetjeninger. Du kan også vælge en forbindelsestilstand for tilslutning til valgfri radiostyrede flashenheder, der understøtter avanceret trådløs belysning.

WR-R10 trådløse fjernbetjeninger
  • En WR-A10-adapter er påkrævet, når du bruger WR-R10.

  • Sørg for, at firmwaren til WR-R10 er blevet opdateret til den seneste version (version 3.0 eller nyere). For oplysninger om firmwareopdateringer, se Nikons websted for dit område.

LED lampe

Aktiver eller deaktiver status-LED'erne på den trådløse WR-R11a eller WR-R10 fjernbetjening monteret på kameraet. For mere information, se dokumentationen, der fulgte med den trådløse fjernbetjening.

Vælg en forbindelsestilstand for WR-R11a eller WR-R10 trådløse fjernbetjeninger monteret på andre kameraer eller radiostyrede flashenheder, der understøtter avanceret trådløs belysning. Sørg for, at den samme tilstand er valgt for de andre enheder.

Mulighed

Beskrivelse

[ Parring ]

Kameraet forbinder kun til enheder, som det tidligere er blevet parret med. Tryk på parringsknappen på den trådløse fjernbetjening, der er tilsluttet kameraet, for at parre det med andre enheder.

  • Da kameraet ikke kommunikerer med enheder, som det ikke er blevet parret med, kan denne mulighed bruges til at forhindre signalinterferens fra andre enheder i nærheden.

  • Da hver enhed skal parres separat, anbefales PIN-kode dog, når der oprettes forbindelse til et stort antal enheder.

[ PIN ]

Kommunikation deles mellem alle enheder med den samme firecifrede PIN-kode. Indtast en firecifret PIN-kode efter eget valg. Tryk på 4 eller 2 for at fremhæve cifre, og tryk på 1 eller 3 for at ændre. Tryk på J for at indtaste og vise den valgte PIN-kode.

  • Denne mulighed er et godt valg til fotografering med et stort antal eksterne enheder.

  • Hvis der er flere kameraer til stede, som deler den samme PIN-kode, vil flashenhederne alene være under kontrol af det kamera, der forbinder først, hvilket forhindrer alle andre kameraer i at oprette forbindelse (LED'erne på de trådløse fjernbetjeninger, der er tilsluttet de berørte kameraer, blinker) .

  • Uanset hvilken indstilling der er valgt for [ Link mode ], vil signaler fra parrede trådløse fjernbetjeninger altid blive modtaget af WR-R11a eller WR-R10. Brugere af den trådløse WR-1 fjernbetjening skal vælge parring som WR-1 link-tilstand.