Lukkerlyd

Vælg, om kameraet skal lave en lyd, når lukkeren udløses. Valg af [ OFF ] deaktiverer udløserlyden.

Bip til/fra

Tænd eller sluk for bip-højttaleren.

  • Hvis [ Til ] er valgt for [ Bip til/fra ], lyder der bip, når:

    • selvudløseren tæller ned,

    • interval-timerfotografering, time-lapse videooptagelse eller fokusskift slutter,

    • kameraet fokuserer i fototilstand (bemærk, at dette ikke gælder, hvis AF-C er valgt til fokustilstand, eller hvis [ Release ] er valgt for brugerdefineret indstilling a2 [ AF-S prioritetsvalg ]), eller

    • berøringsknapper bruges.

  • Vælg [ Fra (kun berøringskontroller) ] for at deaktivere bippet for berøringsknapper, mens du aktiverer det til andre formål.

Bind

Juster biplydstyrken og lydstyrken for udløserlyden.

Tonehøjde

Vælg tonehøjden for bippet fra [ Høj ] og [ Lav ]. Tonehøjden for lukkerlyden kan ikke ændres.

Lydløs

Hvis du vælger [ ON ] for [ Silent mode ] i opsætningsmenuen, deaktiveres udløserlyden og bip-højttaleren.

Forsigtig: Kameralyde

Overlappende bip og/eller lukkerlyde kan afspilles som en enkelt lyd.