Επιλέξτε τις προσαυξήσεις που θα χρησιμοποιηθούν όταν κάνετε ρυθμίσεις στην ευαισθησία ISO. Εάν είναι δυνατόν, η τρέχουσα ρύθμιση ευαισθησίας ISO διατηρείται όταν αλλάζει η τιμή προσαύξησης. Εάν η τρέχουσα ρύθμιση της ευαισθησίας ISO δεν είναι διαθέσιμη στη νέα τιμή βήματος, η ευαισθησία ISO θα στρογγυλοποιηθεί στην πλησιέστερη διαθέσιμη ρύθμιση.

A Προσαρμοσμένες Ρυθμίσεις: Ρυθμίσεις Βελτιστοποίησης Φωτογραφικής Μηχανής

a: Αυτόματη εστίαση

b: Μέτρηση/έκθεση

c: Χρονομέτρ./Κλείδωμα AE

d: Λήψη/οθόνη

e: Bracketing/φλας

f: Χειριστήρια

g: Video