Η επιλογή αυτή καθορίζει εάν θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί E για να ρυθμίσετε την αντιστάθμιση έκθεσης. Εάν έχει επιλεχθεί Ενεργοπ. (Αυτόμ. επαναφ.) ή Ενεργοποίηση, θα ανάψει το 0 στο κέντρο της εμφάνισης έκθεσης ακόμη κι αν η αντιστάθμιση έκθεσης έχει οριστεί στο ±0.

Αλλ. Κύριου/Υπο-Επιλογέα

Ο επιλογέας που θα χρησιμοποιηθεί για τη ρύθμιση της αντιστάθμισης έκθεσης όταν έχει επιλεχθεί Ενεργοπ. (Αυτόμ. επαναφ.) ή Ενεργοποίηση για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση b3 (Εύκολη αντιστ. έκθεσης) εξαρτάται από την επιλογή για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση f3 (Προσαρμ. επιλογ. εντολών) > Αλλ. κύριου/υπο-επιλογέα (0 f3: Προσαρμ. Επιλογ. Εντολών).

  Προσαρμ. επιλογ. εντολών > Αλλ. κύριου/υπο-επιλογέα
Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση
Λειτουργ. P Υπο-επιλογέας εντολών Υπο-επιλογέας εντολών
S Υπο-επιλογέας εντολών Κύριος επιλογέας εντολών
A Κύριος επιλογέας εντολών Υπο-επιλογέας εντολών
M Δεν εφαρμόζεται

A Προσαρμοσμένες Ρυθμίσεις: Ρυθμίσεις Βελτιστοποίησης Φωτογραφικής Μηχανής

a: Αυτόματη εστίαση

b: Μέτρηση/έκθεση

c: Χρονομέτρ./Κλείδωμα AE

d: Λήψη/οθόνη

e: Bracketing/φλας

f: Χειριστήρια

g: Video