Επιλέξτε Ναι για να επαναφέρετε τις επιλογές του μενού λήψης φωτογραφιών στις προεπιλεγμένες τιμές τους (0 Προεπιλογές του Μενού Λήψης Φωτογραφιών).