Διαλέξτε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η φωτογραφική μηχανή θα παραμένει σε αναμονή στην απομακρυσμένη λειτουργία λήψης (0 Λειτ. Τηλεχειριστηρίου (ML-L3)). Αν δεν εκτελεστεί καμία λειτουργία για το επιλεγμένο χρονικό διάστημα, η απομακρυσμένη λήψη θα τερματιστεί και θα επιλεγεί αυτόματα Απενεργοποίηση για Λειτ. τηλεχειριστηρίου (ML-L3) στο μενού λήψης φωτογραφιών. Διαλέξτε μικρότερους χρόνους για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

A Προσαρμοσμένες Ρυθμίσεις: Ρυθμίσεις Βελτιστοποίησης Φωτογραφικής Μηχανής

a: Αυτόματη εστίαση

b: Μέτρηση/έκθεση

c: Χρονομέτρ./Κλείδωμα AE

d: Λήψη/οθόνη

e: Bracketing/φλας

f: Χειριστήρια

g: Video