Αλλάξτε ζώνη ώρας, ρυθμίστε το ρολόι της φωτογραφικής μηχανής, συγχρονίστε το ρολόι με το ρολόι της έξυπνης συσκευής, διαλέξτε τη σειρά εμφάνισης της ημερομηνίας, και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη θερινή ώρα.

Εάν γίνει επαναφορά του ρολογιού, θα εμφανιστεί μία ένδειξη Y που θα αναβοσβήνει στην οθόνη πληροφοριών.