Εάν έχει επιλεχθεί Αυτόματο (AUTO), το χρώμα των γραμμάτων στην οθόνη πληροφοριών μεταβάλλεται αυτόματα από μαύρο σε λευκό ή από λευκό σε μαύρο, ώστε να διατηρηθεί η αντίθεση με το φόντο. Για να χρησιμοποιείτε πάντα το ίδιο χρώμα γραμμάτων, επιλέξτε Χειροκίνητο και επιλέξτε Σκούρο σε φωτεινό (B, μαύρα γράμματα) ή Φωτεινό σε σκούρο (W, λευκά γράμματα). Η φωτεινότητα οθόνης θα ρυθμιστεί αυτόματα στη μέγιστη τιμή αντίθεσης για το επιλεγμένο χρώμα κειμένου.

Σκούρο σε φωτεινό

Φωτεινό σε σκούρο