Ova opcija kontroliše kako se autofokus prilagođava na promene u daljini subjekta kada je AF-C izabrano u toku fotografisanja sa tražilom.

AF odziv pri blokiranju kadra

Birajte koliko brzo će fokus odgovoriti kada nešto prođe između subjekta i fotoaparata. Birajte od vrednosti između 5 (Odloženo) i 1 (Brzo). Što je viša vrednost, sporiji je odgovor i manja je verovatnoća da ćete izgubiti fokus na svog originalnog subjekta. Što je niža vrednost, brži je odgovor i lakše je pomeriti fokus ka objektima koji ulaze u vaš vidni ugao. Imajte na umu da su 2 i 1 (Brzo) jednaki sa 3 kada je 3D praćenje ili automatska AF oblast izabrana za režim AF-oblasti.

Kretanje subjekta

Izaberite Ravnomerno za omekšan fokus kada fotografišete subjekte koji prilaze fotoaparatu ravnomernom brzinom ili Neravnomerno za bolji odgovor kada se fotografiše subjekat koji je sklon naglim pokretanjima i zaustavljanjima.

A Prilagođena podešavanja: Prilagođena podešavanja fotoaparata

a: Autofokus

Merenje/ekspozicija

c: Tajmeri/zaključavanje AE

d: Fotografisanje/prikaz

Bracketing/blic

f: Kontrole

Film