Birajte režime autofokusa koji su dostupni u fotografisanju sa tražilom. Ako je samo jedan režim izabran, režim autofokusa ne može da se izabere koristeći dugme AF-režima i glavni komandni točkić.

A Prilagođena podešavanja: Prilagođena podešavanja fotoaparata

a: Autofokus

Merenje/ekspozicija

c: Tajmeri/zaključavanje AE

d: Fotografisanje/prikaz

Bracketing/blic

f: Kontrole

Film