Birajte da li će se izbor tačke fokusa „okolo obavijati“ sa jednog kraja tražila na drugi.

A Prilagođena podešavanja: Prilagođena podešavanja fotoaparata

a: Autofokus

Merenje/ekspozicija

c: Tajmeri/zaključavanje AE

d: Fotografisanje/prikaz

Bracketing/blic

f: Kontrole

Film