Birajte da li će odvojene tačke fokusa moći da se izaberu za „široku“ (pejzaž) orijentaciju, za orijentaciju „uspravno“ (portret) sa fotoaparatom rotiranim na 90° u smeru kazaljke na satu i za orijentaciju „uspravno“ sa fotoaparatom rotiranim na 90° suprotno od smera kazaljke na satu.

Izaberite Isključeno da biste koristili tačku fokusa i režim AF-oblasti bez obzira na orijentaciju fotoaparata.

Fotoaparat rotiran 90° suprotno od smera kazaljke na satu Orijentacija pejzaža (široka) Fotoaparat rotiran 90° u smeru kazaljke na satu

Birajte Tačka fokusa da biste omogućili odvojeni izbor tačke fokusa ili Tačka fokusa i režim AF-oblasti da biste omogućili odvojeni izbor i tačke fokusa i režima AF-oblasti.

Fotoaparat rotiran 90° suprotno od smera kazaljke na satu Orijentacija pejzaža (široka) Fotoaparat rotiran 90° u smeru kazaljke na satu

A Prilagođena podešavanja: Prilagođena podešavanja fotoaparata

a: Autofokus

Merenje/ekspozicija

c: Tajmeri/zaključavanje AE

d: Fotografisanje/prikaz

Bracketing/blic

f: Kontrole

Film