เลือกว่าจะใช้แบตเตอรี่ใดเป็นอันดับแรก ระหว่างแบตเตอรี่ในกล้องหรือแบตเตอรี่ในชุดแบตเตอรี่ เมื่อใส่ชุดแหล่งพลังงานแบตเตอรี่หลายรูปแบบ MB-D18 ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมเข้ากับกล้อง โปรดทราบว่า ถ้า MB-D18 ได้รับพลังงานจากอะแดปเตอร์ AC และปลั๊กต่ออะแดปเตอร์ AC กล้องจะใช้งานอะแดปเตอร์ AC ไม่ว่าจะเลือกตัวเลือกใดไว้ก็ตาม

สัญลักษณ์ w จะปรากฏในแผงควบคุมของกล้องเมื่อใช้แบตเตอรี่ใน MB-D18

B เมนูตั้งค่า: การตั้งค่ากล้อง

ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ ภาษา (Language) โซนเวลาและวันที่ ความสว่างของจอภาพ สมดุลของสีบนจอภาพ ระนาบกล้อง การแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ ปรับ AF ละเอียด ข้อมูลเลนส์ที่ไม่มี CPU ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ ยกกระจกเพื่อทำความสะอาด ภาพอ้างอิงสำหรับลบฝุ่น คำอธิบายภาพ ข้อมูลลิขสิทธิ์ ตัวเลือกเสียงเตือน การควบคุมด้วยระบบสัมผัส HDMI ข้อมูลบอกตำแหน่ง ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไร้สาย (WR) กำหนดปุ่ม Fn บนรีโมต (WR) โหมดเครื่องบิน เชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์ ส่งไปยังสมาร์ทดีไวซ์ (อัตโนมัติ) Wi-Fi บลูทูธ เครือข่าย ส่ง Eye-Fi สัญลักษณ์แสดงความสอดคล้อง ประเภทแบตเตอรี่ MB-D18 ลำดับแบตเตอรี่ ข้อมูลแบตเตอรี่ ล็อคชัตเตอร์เมื่อไม่ใส่การ์ด บันทึก/โหลดการตั้งค่า รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด รุ่นเฟิร์มแวร์