เลือกหน้าที่ของปุ่ม Fn บนอุปกรณ์เสริมรีโมตคอนโทรลไร้สายที่มีปุ่ม Fn โปรดดูการตั้งค่าแบบกำหนดเอง f1 (กำหนดการควบคุมเอง, 0 f1: กำหนดการควบคุมเอง) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

q ดูตัวอย่าง
r ล็อคค่าแสงแฟลช
B ล็อค AE/AF
C ล็อค AE เท่านั้น
D ล็อค AE (รีเซ็ตเมื่อลั่นชัตเตอร์)
F ล็อค AF เท่านั้น
A AF-ON
h Iไม่ใช้/เปิดใช้
4 + NEF (RAW)
a ไลฟ์วิว *
  ไม่มี

ทำหน้าที่เหมือนปุ่ม a ของกล้อง

B เมนูตั้งค่า: การตั้งค่ากล้อง

ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ ภาษา (Language) โซนเวลาและวันที่ ความสว่างของจอภาพ สมดุลของสีบนจอภาพ ระนาบกล้อง การแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ ปรับ AF ละเอียด ข้อมูลเลนส์ที่ไม่มี CPU ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ ยกกระจกเพื่อทำความสะอาด ภาพอ้างอิงสำหรับลบฝุ่น คำอธิบายภาพ ข้อมูลลิขสิทธิ์ ตัวเลือกเสียงเตือน การควบคุมด้วยระบบสัมผัส HDMI ข้อมูลบอกตำแหน่ง ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไร้สาย (WR) กำหนดปุ่ม Fn บนรีโมต (WR) โหมดเครื่องบิน เชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์ ส่งไปยังสมาร์ทดีไวซ์ (อัตโนมัติ) Wi-Fi บลูทูธ เครือข่าย ส่ง Eye-Fi สัญลักษณ์แสดงความสอดคล้อง ประเภทแบตเตอรี่ MB-D18 ลำดับแบตเตอรี่ ข้อมูลแบตเตอรี่ ล็อคชัตเตอร์เมื่อไม่ใส่การ์ด บันทึก/โหลดการตั้งค่า รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด รุ่นเฟิร์มแวร์