Pomocí multifunkčního voliče nastavíte níže vyobrazeným způsobem vyvážení barev monitoru s využitím vzorového snímku. Vzorový snímek je poslední pořízený snímek nebo – v režimu přehrávání – poslední zobrazený snímek; chcete-li vybrat jiný snímek, stiskněte tlačítko W (Z) a vyberte snímek ze seznamu náhledů (chcete-li zobrazit vybraný snímek na celé obrazovce, stiskněte a podržte tlačítko X/T). Neobsahuje-li paměťová karta žádné snímky, zobrazí se namísto vzorového snímku prázdné políčko v šedém rámečku. Po dokončení procedury úprav stiskněte tlačítko J pro návrat. Vyvážení barev monitoru se vztahuje pouze na zobrazení menu, přehrávání a zobrazení aktuálního záběru objektivu v režimu živého náhledu; snímky pořízené fotoaparátem nejsou ovlivněny.

1 Posun barev směrem k zelené
2 Posun barev směrem k modré
3 Posun barev směrem ke žluté
4 Posun barev směrem k purpurové