Chcete-li uložit následující nastavení na paměťovou kartu, vyberte možnost Uložit nastavení (pokud je karta plná, zobrazí se chyba). Tuto možnost použijte pro sdílení nastavení mezi fotoaparáty D7500.

Menu Položka
Přehrávání Možnosti zobraz. pro přehráv.
Kontrola snímků
Po vymazání
Automatické otáčení snímků
Otočení na výšku
Fotografování Pojmenování souborů
Řízení záblesku
Volba obrazového pole
Kvalita obrazu
Velikost obrazu
Záznam ve formátu NEF (RAW)
Nastavení citlivosti ISO
Vyvážení bílé barvy (včetně jemného vyvážení a pamětí d-1 až d-6)
Předvolby Picture Control (uživatelské předvolby Picture Control jsou uloženy jako předvolba Automaticky)
Barevný prostor
Active D-Lighting
Redukce šumu pro dlouhé exp.
Redukce šumu pro vys. ISO
Korekce vinětace
Automatická korekce zkreslení
Redukce blikání obrazu
Dálkové ovládání (ML-L3)
Nastavení bracketingu
Videosekvence Pojmenování souborů
Volba obrazového pole
Vel. obrazu/snímací frekv.
Kvalita videa
Typ souboru videosekvence
Nastavení citlivosti ISO
Vyvážení bílé barvy (včetně jemného vyvážení a pamětí d-1 až d-6)
Předvolby Picture Control (uživatelské předvolby Picture Control jsou uloženy jako předvolba Automaticky)
Active D-Lighting
Redukce šumu pro vys. ISO
Redukce blikání obrazu
Citlivost mikrofonu
Frekvenční charakteristika
Redukce hluku větru
Elektronická redukce vibrací
Uživatelské funkce Všechny uživatelské funkce
Nastavení Jazyk (Language)
Časové pásmo a datum (kromě možností Datum a čas a Synchroniz. s chytrým zařízením)
Obrazovka informací
Autom. obrazovka informací
Autom. vypnutí obraz. inform.
Čištění obrazového snímače
Komentář ke snímku
Informace o autorském právu
Možnosti pípnutí
Varovná indikace blesku
Ovládání dotykem
HDMI
Data o poloze (s výjimkou možnosti vybrané v položce Stáhnout z chytrého zařízení)
Možnosti bezdrát. dálk. ovl. (WR)
Funkce tlač. Fn na dálk. ovl. (WR)
Přenos pomocí Eye-Fi
Bez paměťové karty?
Moje menu/
Poslední nastavení
Všechny položky v menu Moje menu
Všechna poslední nastavení
Výběr karet

Nastavení uložená fotoaparátem D7500 lze obnovit pomocí možnosti Načíst nastavení. Mějte na paměti, že položka Uložení/načtení nastavení je dostupná pouze v případě přítomnosti paměťové karty ve fotoaparátu; možnost Načíst nastavení je dostupná pouze v případě, že paměťová karta obsahuje uložená nastavení.

Uložená nastavení

Nastavení fotoaparátu jsou uložena v souboru s názvem začínajícím „NCSETUP“ a končícím dvěma znaky, které se liší fotoaparát od fotoaparátu. Dojde-li ke změně názvu souboru, nebude fotoaparát schopen načíst nastavení.