Pokud je vybrána možnost Zapnuto, budou nově pořizované snímky automaticky přenášeny do chytrého zařízení (pokud není fotoaparát aktuálně připojen k chytrému zařízení, snímky se označí pro přenos a budou přeneseny při příštím navázání bezdrátového spojení). Videosekvence nejsou přenášeny. Pokud vyberete možnost Vypnuto, když jsou vybrány snímky pro přenos, zobrazí se dialog pro potvrzení; pro odebrání označení pro přenos ze všech snímků vyberte možnost Ano a stiskněte tlačítko J.

Označení pro přenos

Pro přenos nelze označit více než 1 000 snímků současně.

Před změnou hodnocení snímků, které jsou označeny pro přenos, vyberte možnost Zakázat v položce Bluetooth > Připojení k síti nebo vypněte bezdrátové funkce výběrem možnosti Povolit v položce Režim V letadle.