Tato položka slouží k získání referenčních dat pro funkci odstranění prachu ze snímku v softwaru NX Studio. Funkce odstranění prachu ze snímku zpracovává snímky NEF (RAW) pro omezení účinků prachu ulpělého na přední části obrazového snímače fotoaparátu. Další informace viz on-line nápověda softwaru NX Studio.

Položka Ref. snímek pro odstr. prachu je k dispozici pouze při nasazení objektivu s vestavěným CPU na fotoaparát. Doporučuje se použít objektiv s ohniskovou vzdáleností minimálně 50 mm. Při použití zoomu nastavte nejdelší ohniskovou vzdálenost.

 1. Volba způsobu aktivace funkce.

  Vyberte jednu z následujících volitelných možností a stiskněte tlačítko J. Chcete-li se vrátit zpět bez pořízení dat pro odstranění prachu ze snímku, stiskněte tlačítko G.

  • Spustit: Zobrazí se zpráva a v hledáčku a na kontrolním panelu se objeví nápis „rEF“.
  • Vyčistit snímač a spustit: Tuto možnost použijte pro vyčištění obrazového snímače před aktivací funkce. Po dokončení čištění obrazového snímače se zobrazí zpráva a v hledáčku a na kontrolním panelu se objeví nápis „rEF“.

 2. Za pomoci hledáčku vytvořte kompozici snímku s bílým objektem bez detailů.

  Objektiv fotoaparátu umístěte do vzdálenosti přibližně deseti centimetrů od dobře osvětleného bílého objektu bez struktur. Kompozici snímku vytvořte tak, aby bílý objekt zaplnil celé obrazové pole, a namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.

  Je-li aktivní automatické zaostřování, zaostří fotoaparát automaticky na nekonečno; při použití manuálního zaostřování zaostřete na nekonečno manuálně.

 3. Pořiďte referenční data pro funkci odstranění prachu.

  Stiskněte tlačítko spouště zbývající část jeho chodu až na doraz a pořiďte referenční data pro funkci odstranění prachu ze snímku. Při stisknutí tlačítka spouště se vypne monitor.

  Je-li referenční objekt příliš světlý nebo příliš tmavý, nemusí být fotoaparát schopen zaznamenat referenční data pro odstranění prachu ze snímku a zobrazí se zpráva. V takovém případě vyberte jiný referenční objekt a opakujte postup od kroku 1.

Čištění obrazového snímače

Referenční data pro odstranění prachu ze snímku zaznamenaná před čištěním obrazového snímače není možné použít u snímků pořízených po čištění obrazového snímače. Možnost Vyčistit snímač a spustit vyberte pouze tehdy, nechcete-li použít referenční data pro odstranění prachu ze snímku pro existující snímky.

Referenční data pro funkci odstranění prachu ze snímku

Stejná referenční data lze použít pro snímky zhotovené různými objektivy nebo při různých nastaveních clony. Referenční snímky nelze zobrazovat pomocí počítačových fotoeditačních aplikací. Při zobrazení referenčních snímků na fotoaparátu se zobrazí šachovnice.