Pokud je vybrána možnost Zapnuto, zobrazí se obrazovka informací na monitoru při zapnutí fotoaparátu. Není-li provedena žádná operace po dobu vybranou v uživatelské funkci c4 (Zpožď. pro vypn. monitoru) > Obrazovka informací, obrazovka se vypne, ale lze ji obnovit namáčknutím tlačítka spouště do poloviny a následným uvolněním tlačítka. Pokud je vybrána možnost Vypnuto, lze zobrazit obrazovku informací stisknutím tlačítka R.