Tato položka umožňuje přidávat komentáře k nově pořizovaným snímkům. Komentáře lze zobrazit jako metadata v softwaru ViewNX-i nebo Capture NX-D. Komentář se zobrazí rovněž na stránce fotografických informací na obrazovce informací o snímku. K dispozici jsou následující možnosti:

Zadat komentář: Zadání komentáře způsobem popsaným v části „Zadání textu“ (0 Zadání textu). Komentáře mohou mít délku až 36 znaků.

Připojit komentář: Tuto možnost vyberte, chcete-li přiřadit zvolený komentář ke všem nově pořizovaným snímkům. Možnost Připojit komentář lze zapnout nebo vypnout jejím výběrem a stisknutím tlačítka 2. Po výběru požadovaného nastavení stiskněte tlačítko J pro návrat.