Tato položka umožňuje jemné doladění činnosti automatického zaostřování pro až 20 typů objektivů. Tuto funkci použijte pouze v případě nutnosti; dolaďování činnosti automatického zaostřování se ve většině situací nedoporučuje a může kolidovat s normálním zaostřováním. Automatické jemné doladění automatického zaostřování je k dispozici v režimu živého náhledu (0 Automatické jemné doladění AF). Doporučujeme provést jemné doladění pro vzdálenost objektu (zaostřenou vzdálenost), kterou často používáte; pokud provede jemné doladění například pro krátkou zaostřenou vzdálenost, může být jeho účinek při delších vzdálenostech méně efektivní.

Fotografování v živém náhledu

Doladění automatického zaostřování není aplikováno při použití živého náhledu pro statické snímky.

Uložená hodnota

Pro každý typ objektivu je možné uložit pouze jednu hodnotu. Pokud použijete telekonvertor, je možné uložit samostatné hodnoty pro každou kombinaci objektivu a telekonvertoru.

Automatické jemné doladění AF

Automatické jemné doladění AF se provádí podle níže uvedeného popisu.

 1. Připravte si fotoaparát.

  Umístěte fotoaparát na stativ a namiřte jej na plochý, kontrastní objekt, který je rovnoběžný s obrazovou rovinou fotoaparátu. Mějte na paměti, že automatické jemné doladění AF pracuje nejlépe při plné světelnosti objektivu a že nemusí pracovat v tmavých prostředích.

 2. Spusťte živý náhled.

  Otočte volič živého náhledu do polohy C a stiskněte tlačítko a.

 3. Upravte nastavení zaostřování.

  Otočte volič zaostřovacích režimů do polohy AF a pomocí tlačítka režimů automatického zaostřování a příkazových voličů vyberte následující:

  • Režim automatického zaostřování: AF-S
  • Režim činnosti zaostřovacích polí: $ (velkoplošná zaostřovací pole) nebo % (standardní zaostřovací pole)

 4. Vyberte střední zaostřovací pole.

  Stisknutím tlačítka J vyberte střední zaostřovací pole.

 5. Zaostřete.

  Namáčknutím tlačítka spouště do poloviny zaostřete a poté zvětšete aktuální záběr objektivu na monitoru pro kontrolu správného zaostření objektu. Zaostření lze v případě potřeby manuálně upravit.

 6. Proveďte automatické jemné doladění AF.

  Stiskněte současně tlačítko režimů automatického zaostřování a tlačítko záznamu videosekvence a podržte tlačítka stisknutá až do zobrazení dialogu uvedeného v kroku 7 (mělo by to trvat o něco více než dvě sekundy).

  Tlačítko režimů automatického zaostřování

  Tlačítko záznamu videosekvence

 7. Uložte novou hodnotu.

  Vyberte možnost Ano a stiskněte tlačítko J pro přidání hodnoty jemného doladění AF pro aktuální objektiv do seznamu uložených hodnot (pouze objektivy s vestavěným CPU). Mějte na paměti, že pro každý typ objektivu lze uložit pouze jednu hodnotu.

 8. Povolte jemné doladění AF.

  V menu nastavení fotoaparátu vyberte položku Jemné doladění AF > Jemné dolaď. AF (zap./vyp.), potom vyberte možnost Zapnuto a stiskněte tlačítko J.