Το D-Lighting κάνει πιο φωτεινές τις σκιές και δημιουργεί το ιδανικό αποτέλεσμα για σκοτεινές φωτογραφίες ή φωτογραφίες που φωτίζονται από πίσω.

Πριν

Μετά

Πατήστε το 4 ή το 2 για να διαλέξετε το μέγεθος της διόρθωσης που θα εφαρμοστεί. Το αποτέλεσμα μπορεί να εμφανιστεί σε προεπισκόπηση στην οθόνη επεξεργασίας. Πατήστε το J για να αποθηκεύσετε το επεξεργασμένο αντίγραφο.