Η φωτογραφική μηχανή τραβά αυτόματα φωτογραφίες σε επιλεγμένα διαστήματα για να δημιουργηθεί ένα άηχο video με χρονική καθυστέρηση με το μέγεθος καρέ, την ταχύτητα καρέ, την ποιότητα video και την περιοχή εικόνας που έχουν επιλεχθεί στο μενού λήψης video. Η εγγραφή με χρονική καθυστέρηση είναι διαθέσιμη στις λειτουργίες i, j, P, S, A, M και SCENE.

Εγγραφή Video με Χρονική Καθυστέρηση

Πριν από τη Λήψη

Πριν από τη λήψη ενός video με χρονική καθυστέρηση, κάντε μία δοκιμαστική λήψη στις τρέχουσες ρυθμίσεις και προβάλετε τα αποτελέσματα στην οθόνη (τα video με χρονική καθυστέρηση λαμβάνονται χρησιμοποιώντας το κροπάρισμα video – χρησιμοποιήστε τη ζωντανή προβολή, ώστε να μπορείτε να ελέγξετε τη σύνθεση). Για σταθερή απόδοση χρώματος, διαλέξτε μία ρύθμιση ισορροπίας λευκού εκτός από την αυτόματη (0 Ισορροπία Λευκού). Αφού οι ρυθμίσεις έχουν προσαρμοστεί ανάλογα με την προτίμησή σας, αφαιρέστε το ελαστικό προσοφθάλμιο και καλύψτε το σκόπευτρο με το παρεχόμενο κάλυμμα προσοφθαλμίου για να αποτρέψετε το φως που εισέρχεται μέσω του σκοπεύτρου να επηρεάσει τις φωτογραφίες και την έκθεση.

Συνιστάται η χρήση τριπόδου. Τοποθετήστε τη φωτογραφική μηχανή σε ένα τρίποδο πριν ξεκινήσει η λήψη. Για να διασφαλιστεί ότι η η λήψη δεν θα διακοπεί, χρησιμοποιήστε έναν προαιρετικό μετασχηματιστή ρεύματος και ακροδέκτη τροφοδοσίας ή μία πλήρως φορτισμένη μπαταρία.

 1. Επιλέξτε Time-lapse video.

  Επισημάνετε την επιλογή Time-lapse video στο μενού λήψης video και πατήστε το 2 για να εμφανίσετε τις ρυθμίσεις των video με χρονική καθυστέρηση.

 2. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις των video με χρονική καθυστέρηση.

  Διαλέξτε μεσοδιάστημα, συνολικό χρόνο λήψης και επιλογή ομαλοποίησης έκθεσης.

  • Για να διαλέξετε το μεσοδιάστημα ανάμεσα στα καρέ:

   Επισημάνετε την επιλογή Μεσοδιάστημα και πατήστε το 2.

   Διαλέξτε μεσοδιάστημα μεγαλύτερο από την χαμηλότερη αναμενόμενη ταχύτητα κλείστρου (λεπτά και δευτερόλεπτα) και πατήστε το J.

  • Για να διαλέξετε τον συνολικό χρόνο λήψης:

   Επισημάνετε την επιλογή Χρόνος λήψης και πατήστε το 2.

   Διαλέξτε τον χρόνο λήψης (έως 7 ώρες και 59 λεπτά) και πατήστε το J.

  • Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ομαλοποίησης έκθεσης:

   Επισημάνετε την επιλογή Ομαλοποίηση έκθεσης και πατήστε το 2.

   Επισημάνετε μία επιλογή και πατήστε το J.

 3. Ξεκινήστε τη λήψη.

  Επισημάνετε την επιλογή Έναρξη και πατήστε το J. Η λήψη ξεκινά μετά από περίπου 3 δευτερόλεπτα. Η φωτογραφική μηχανή βγάζει φωτογραφίες με το επιλεγμένο μεσοδιάστημα για τον επιλεγμένο χρόνο λήψης. Μετά την ολοκλήρωσή τους, τα video με χρονική καθυστέρηση εγγράφονται στην κάρτα μνήμης.

3840 × 2160

Αν έχει επιλεχθεί μία επιλογή με μέγεθος καρέ 3.840 × 2.160 για Μέγεθ. καρέ/ταχύτ. καρέ στο μενού λήψης video, θα εμφανιστεί στο σκόπευτρο η ένδειξη κροπαρίσματος DX 1,3× και το κροπάρισμα DX 1,3×. Περιστρέψτε τον επιλογέα ζωντανής προβολής στο 1 και καδράρετε τη λήψη σε ζωντανή προβολή.

Τερματισμός της Λήψης

Για να τερματίσετε τη λήψη πριν τραβήξετε όλες τις φωτογραφίες, επισημάνετε την επιλογή Απενεργοποίηση στο μενού video με χρονική καθυστέρηση και πατήστε το J, ή πατήστε το J ανάμεσα στα καρέ ή αμέσως μετά από την εγγραφή ενός καρέ. Θα δημιουργηθεί ένα video από τα καρέ που λήφθηκαν μέχρι το σημείο, όπου τερματίστηκε η λήψη. Έχετε υπόψη ότι η λήψη θα τερματιστεί και δεν θα εγγραφεί κανένα video, εάν η παροχή ρεύματος αφαιρεθεί ή αποσυνδεθεί ή εξαχθεί η κάρτα μνήμης.

Καμία Φωτογραφία

Η φωτογραφική μηχανή θα παραλείψει το τρέχον καρέ αν δεν μπορεί να εστιάσει χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αυτόματης εστίασης ενός καρέ (με επιλεγμένη τη AF-S ή τη λειτουργία αυτόματης εστίασης ενός καρέ για AF-A) ή με επιλεγμένη την Εστίαση για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση a1 (Επιλ. προτεραιότητας AF-C) στη AF-C (έχετε υπόψη ότι η φωτογραφική μηχανή εστιάζει ξανά πριν από κάθε λήψη). Η λήψη θα συνεχιστεί με το επόμενο κάδρο.

Video με Χρονική Καθυστέρηση

Η χρονική καθυστέρηση δεν είναι διαθέσιμη κατά τη ζωντανή προβολή ή την εγγραφή video, σε ταχύτητα κλείστρου A ή %, στη λειτουργία ειδικών εφέ, ή όταν είναι ενεργός ο χρονομέτρης αυτοφωτογράφισης, το bracketing (0 Ορισμός Αυτόμ. Bracketing), το Υψηλό Δυναμικό Εύρος (HDR, 0 HDR (Υψηλό Δυναμικό Εύρος)), η πολλαπλή έκθεση (0 Πολλαπλή Έκθεση), ή η φωτογράφιση με περιοδικό χρονοδιακόπτη (0 Λήψη με Περιοδ. Χρονοδιακ.). Έχετε υπόψη ότι επειδή η ταχύτητα κλείστρου και ο χρόνος που χρειάζεται για να εγγραφεί η φωτογραφία στην κάρτα μνήμης ενδέχεται να διαφέρουν από λήψη σε λήψη, το μεσοδιάστημα μεταξύ μίας λήψης που εγγράφεται και της έναρξης της επόμενης ενδέχεται να διαφέρει. Η λήψη δεν θα ξεκινήσει εάν δεν μπορεί να εγγραφεί ένα video με χρονική καθυστέρηση με τις τρέχουσες ρυθμίσεις (για παράδειγμα, εάν η κάρτα μνήμης είναι πλήρης, ο χρόνος μεσοδιαστήματος ή λήψης είναι μηδέν, ή το μεσοδιάστημα είναι μεγαλύτερο από τον χρόνο λήψης).

Η λήψη ενδέχεται να τερματιστεί αν χρησιμοποιηθούν τα χειριστήρια της φωτογραφικής μηχανής ή αλλάξουν οι ρυθμίσεις ή συνδεθεί καλώδιο HDMI. Θα δημιουργηθεί ένα video από τα καρέ που λήφθηκαν μέχρι το σημείο, όπου τερματίστηκε η λήψη. Για να τερματίσετε τη λήψη και να εγγράψετε μία φωτογραφία, πατήστε το κουμπί λήψης μέχρι κάτω.

Υπολογισμός της Διάρκειας του Τελικού Video

Ο συνολικός αριθμός των καρέ στο τελικό video μπορεί να υπολογιστεί διαιρώντας τον χρόνο λήψης με το μεσοδιάστημα και στρογγυλοποιώντας προς τα πάνω το αποτέλεσμα. Η διάρκεια του τελικού video μπορεί τότε να υπολογιστεί διαιρώντας τον αριθμό λήψεων με την επιλεγμένη ταχύτητα καρέ για Μέγεθ. καρέ/ταχύτ. καρέ στο μενού λήψης video (0 Μέγεθ. Καρέ/Ταχύτ. Καρέ). Ένα video 48 καρέ που εγγράφεται στα 1920 × 1080, 24p, για παράδειγμα, θα έχει διάρκεια περίπου δύο δευτερολέπτων. Η μέγιστη διάρκεια για τα video με χρονική καθυστέρηση είναι 20 λεπτά.

1 Εγγεγραμμένη διάρκεια/μέγιστη διάρκεια
2 Ένδειξη κάρτας μνήμης
3 Μέγεθος καρέ/ταχύτητα καρέ

Φωτογράφιση με Φλας

Για να χρησιμοποιήσετε το φλας κατά τη διάρκεια της εγγραφής με χρονική καθυστέρηση, επιλέξτε τη λειτουργία P, S, A ή M και πατήστε το M (Y) για να ανυψώσετε το φλας πριν ξεκινήσει η λήψη.

Κατά τη Διάρκεια της Λήψης

Κατά τη διάρκεια της λήψης, θα ανάψει η λάμπα πρόσβασης της κάρτας μνήμης και θα εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου η ένδειξη εγγραφής με χρονική καθυστέρηση. Ο χρόνος που απομένει (σε ώρες και λεπτά) εμφανίζεται στην ένδειξη ταχύτητας κλείστρου λίγο πριν από την εγγραφή κάθε καρέ. Σε άλλες περιπτώσεις, ο χρόνος που απομένει μπορεί να προβληθεί πατώντας το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση. Ανεξάρτητα από την ενεργοποιημένη επιλογή για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση c2 (Χρονομέτρης αναμονής, 0 c2: Χρονομέτρης Αναμονής), ο χρονομέτρης αναμονής δεν θα λήξει κατά τη διάρκεια της λήψης.

Λάμπα πρόσβασης κάρτας μνήμης

Για να προβάλετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις των video με χρονική καθυστέρηση ή για να τερματίσετε τη λήψη (0 Τερματισμός της Λήψης), πατήστε το κουμπί G ανάμεσα στις λήψεις. Όταν η λήψη είναι σε εξέλιξη, το μενού των video με χρονική καθυστέρηση θα εμφανίσει την ομαλοποίηση έκθεσης, το μεσοδιάστημα και τον χρόνο που απομένει. Αυτές οι ρυθμίσεις δεν μπορούν να αλλάξουν ενώ η λήψη βρίσκεται σε εξέλιξη, ούτε μπορεί να πραγματοποιηθεί απεικόνιση των φωτογραφιών ή να προσαρμοστούν άλλες ρυθμίσεις του μενού.

Ανασκόπηση Εικόνων

Δεν είναι δυνατή η χρήση του κουμπιού K για την προβολή εικόνων ενώ η λήψη βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά θα εμφανίζεται το τρέχον καρέ στην οθόνη για λίγα δευτερόλεπτα μετά από κάθε λήψη, εάν επιλεχθεί Ενεργοποίηση για Ανασκόπηση εικόνων στο μενού απεικόνισης (0 Ανασκόπηση Εικόνων). Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση άλλων λειτουργιών απεικόνισης ενώ εμφανίζεται το καρέ.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Για πληροφορίες σχετικά με τον βομβητή που ηχεί όταν ολοκληρώνεται η λήψη, ανατρέξτε στην ενότητα B > Επιλογές βομβητή (0 Επιλογές Βομβητή).