ปิดเสียงชัตเตอร์ระหว่างการถ่ายภาพไลฟ์วิว

C เมนูถ่ายภาพ: เมนูถ่ายภาพ