บันทึกภาพถ่าย NEF (RAW) สองถึงสิบภาพเป็นภาพถ่ายภาพเดียว

การสร้างภาพซ้อน

กล้องจะบันทึกภาพซ้อนในโหมดไลฟ์วิวไม่ได้ ให้ออกจากโหมดไลฟ์วิวก่อนดำเนินการ

ระยะเวลาการบันทึกที่นานขึ้น

หากหน้าจอดับลงในขณะที่แสดงภาพหรือใช้งานเมนู และไม่มีการใช้งานกล้องเป็นเวลาประมาณ 30 วินาที จะทำให้การถ่ายภาพสิ้นสุดลงและกล้องจะสร้างภาพซ้อนจากภาพที่ได้บันทึกไว้จนถึงจุดนั้น ท่านสามารถขยายช่วงเวลาที่ใช้ได้สำหรับบันทึกรูรับแสงถัดไปได้โดยการเลือกเวลาที่นานกว่าเวลาในการตั้งค่าแบบกำหนดเอง c2 (ตั้งเวลาสแตนด์บาย, 0 c2: ตั้งเวลาสแตนด์บาย)

 1. เลือก การถ่ายภาพซ้อน

  ไฮไลท์ การถ่ายภาพซ้อน ในเมนูถ่ายภาพ แล้วกด 2

 2. เลือกโหมด

  ไฮไลท์ โหมดการถ่ายภาพซ้อน แล้วกด 2 จากนั้นกด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกโหมดที่ต้องการแล้วกด J เพื่อเลือก

  ถ้าเลือก เปิด (ถ่ายเป็นชุด) หรือ เปิด (ถ่ายภาพเดียว) สัญลักษณ์ n จะปรากฏบนแผงควบคุม

 3. เลือกจำนวนภาพที่จะถ่าย

  ไฮไลท์ จำนวนภาพ แล้วกด 2

  กด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกจำนวนภาพที่จะนำมารวมเป็นภาพเดียว แล้วกด J

  ปุ่ม BKT

  ถ้าเลือก การถ่ายภาพซ้อน สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง f1 (กำหนดการควบคุมเอง) > ปุ่ม BKT + y (0 f1: กำหนดการควบคุมเอง), ท่านสามารถเลือกโหมดการถ่ายภาพซ้อนได้โดยกดปุ่ม BKT แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก และเลือกจำนวนภาพที่ถ่ายโดยกดปุ่ม BKT แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย โหมดและจำนวนภาพที่ถ่ายจะปรากฏบนแผงควบคุม: สัญลักษณ์ที่ใช้แสดงโหมดได้แก่ a สำหรับ ปิด, B สำหรับ เปิด (ถ่ายภาพเดียว) และ b สำหรับ เปิด (ถ่ายเป็นชุด)

 4. เลือกโหมดซ้อนภาพ

  ไฮไลท์ โหมดซ้อนภาพ แล้วกด 2 จากนั้นกด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกโหมดที่ต้องการแล้วกด J เพื่อเลือก

 5. เลือกว่าจะเก็บภาพเดี่ยวหรือไม่

  ในการเลือกว่าจะเก็บหรือจะลบภาพเดี่ยวที่ใช้สร้างภาพซ้อน ให้ไฮไลท์ เก็บภาพทั้งหมด และกด 2 จากนั้นกด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการแล้วกด J เพื่อเลือก

 6. เลือกภาพแรก

  ในการเลือกภาพแรกจากภาพที่มีซึ่งถ่ายโดยเลือก ใหญ่ ไว้สำหรับ ขนาดภาพ > NEF (RAW) ในเมนูถ่ายภาพ ให้ไฮไลท์ เลือกภาพแรก (NEF) แล้วกด 2 ใช้ปุ่มเลือกคำสั่งเพื่อไฮไลท์ภาพที่ต้องการ แล้วกด J เพื่อเลือกภาพนั้น (หากต้องการดูภาพที่ไฮไลท์ไว้แบบเต็มจอ ให้กดปุ่ม X ค้างไว้) ในการเลือกจากภาพในช่องใส่การ์ดอื่นหรือโฟลเดอร์อื่น ให้กดปุ่ม W (M)

 7. จัดองค์ประกอบภาพ โฟกัส แล้วถ่ายภาพ

  ในโหมดลั่นชัตเตอร์ต่อเนื่อง กล้องจะบันทึกภาพทั้งหมดในการถ่ายครั้งเดียว ถ้าเลือก เปิด (ถ่ายเป็นชุด) กล้องจะบันทึกภาพซ้อนต่อในขณะที่กดปุ่มกดชัตเตอร์ หากเลือก เปิด (ถ่ายภาพเดียว) การถ่ายภาพซ้อนจะสิ้นสุดลงเมื่อถ่ายภาพแรกเสร็จ ในโหมดตั้งเวลาถ่าย กล้องจะบันทึกภาพอัตโนมัติตามจำนวนที่เลือกไว้ในขั้นตอนที่ 3 ไม่ว่าจะเลือกตัวเลือกใดไว้สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถ่าย) > จำนวนภาพ (0 c3: ตั้งเวลาถ่าย); อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาห่างระหว่างภาพจะถูกควบคุมโดยการตั้งค่าแบบกำหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถ่าย) > ช่วงเวลาห่างระหว่างภาพ ในโหมดการถ่ายภาพอื่นๆ กล้องจะถ่ายภาพหนึ่งภาพเมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์แต่ละครั้ง ให้ถ่ายภาพต่อไปจนกระทั่งบันทึกค่าแสงทั้งหมดได้แล้ว หากท่านได้เลือกภาพ NEF (RAW) ที่มีอยู่เป็นภาพแรกในขั้นตอนที่ 6 กล้องจะเริ่มถ่ายภาพจากภาพที่สอง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายภาพซ้อนหยุดชะงักก่อนที่กล้องจะบันทึกภาพทั้งหมดไว้ โปรดดู “การสิ้นสุดการถ่ายภาพซ้อน” (0 การสิ้นสุดการถ่ายภาพซ้อน)

  สัญลักษณ์ n จะกะพริบจนกว่าการถ่ายภาพจะสิ้นสุด ถ้าเลือก เปิด (ถ่ายเป็นชุด) การถ่ายภาพซ้อนจะสิ้นสุดลงเมื่อเลือก ปิด สำหรับโหมดการถ่ายภาพซ้อนเท่านั้น ถ้าเลือก เปิด (ถ่ายภาพเดียว) การถ่ายภาพซ้อนจะหยุดลงโดยอัตโนมัติเมื่อการถ่ายภาพซ้อนเสร็จสมบูรณ์ สัญลักษณ์ n จะหายไปจากส่วนแสดงผลเมื่อกล้องถ่ายภาพซ้อนเสร็จ

การใช้ปุ่ม i

สามารถเข้าถึงตัวเลือกต่อไปนี้ได้โดยการกดปุ่ม K ขณะถ่ายภาพซ้อน จากนั้นกดปุ่ม i ใช้หน้าจอสัมผัสหรือไปยังเมนูโดยใช้ปุ่มเลือกคำสั่ง กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลท์รายการและกด J เพื่อเลือก

 • ดูความคึบหน้า: ดูตัวอย่างภาพที่สร้างขึ้นจากภาพที่ได้บันทึกไว้จนถึงจุดนั้น
 • ถ่ายภาพสุดท้ายอีกครั้ง: ถ่ายภาพล่าสุดอีกครั้ง
 • บันทึกแล้วออก: สร้างภาพซ้อนจากภาพที่ถ่ายไว้จนถึงจุดนั้น
 • ทิ้งแล้วออก: ออกโดยไม่บันทึกภาพซ้อน ถ้าเลือก เปิด สำหรับ เก็บภาพทั้งหมด ภาพทุกภาพจะถูกเก็บไว้

ปุ่ม i

การสิ้นสุดการถ่ายภาพซ้อน

หากต้องการสิ้นสุดการถ่ายภาพซ้อนก่อนที่กล้องจะถ่ายภาพครบตามที่กำหนดไว้ ให้เลือก ปิด สำหรับโหมดการถ่ายภาพซ้อน หรือกดปุ่ม K แล้วตามด้วยปุ่ม i และเลือก บันทึกแล้วออก หรือ ทิ้งแล้วออก อย่างใดอย่างหนึ่ง หากการถ่ายภาพสิ้นสุดลง หรือท่านได้เลือก บันทึกแล้วออก ก่อนที่กล้องจะถ่ายภาพครบตามที่กำหนดไว้ กล้องจะสร้างภาพซ้อนจากภาพที่ถูกบันทึกไว้ถึงจุดนั้น หากเลือก เฉลี่ย สำหรับ โหมดซ้อนภาพ ค่าเกนจะปรับเพื่อแสดงให้เห็นจำนวนภาพที่บันทึกจริง โปรดทราบว่าการถ่ายภาพจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหาก:

 • ทำการรีเซ็ตโดยกดสองปุ่ม
 • ปิดกล้อง
 • แบตเตอรี่หมด

การถ่ายภาพซ้อน

การถ่ายภาพซ้อนอาจจะมีสัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสว่างแสดงสัญญาณรบกวน ฝ้า หรือเส้น)

อย่าลบหรือเปลี่ยนการ์ดหน่วยความจำในขณะที่บันทึกภาพซ้อน

ไลฟ์วิวจะใช้ไม่ได้ขณะกำลังถ่ายภาพ การเลือกไลฟ์วิว จะรีเซ็ตค่า โหมดการถ่ายภาพซ้อน เป็น ปิด

การตั้งค่าการถ่ายภาพและข้อมูลภาพถ่ายสำหรับการถ่ายภาพซ้อนจะเป็นค่าและข้อมูลสำหรับภาพแรก

“เลือกภาพแรก (NEF)”

หากภาพ NEF (RAW) ที่เลือกไว้เป็นภาพแรกถูกบันทึกที่ค่าความไวแสง (ISO) Hi 0.3 ถึง Hi 2 กล้องจะไม่ใช้ม่านชัตเตอร์ชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างการถ่ายภาพซ้อน แม้ว่าจะเลือก เปิดใช้ ไว้สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง d6 (ม่านชัตเตอร์ชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส์, 0 d6: ม่านชัตเตอร์ชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส์)

การถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลา

ถ้าเปิดใช้การถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลาก่อนถ่ายภาพแรก กล้องจะบันทึกภาพในช่วงเวลาที่เลือกจนกว่าจำนวนภาพที่ระบุไว้ในเมนูถ่ายภาพซ้อนจะถูกถ่าย (กล้องจะไม่ใช้จำนวนภาพที่อยู่ในเมนูการถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา) จากนั้น ภาพจะถูกบันทึกเป็นภาพเดียว แล้วการถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลาจะสิ้นสุดลง (ถ้าเลือก เปิด (ถ่ายภาพเดียว) สำหรับโหมดการถ่ายภาพซ้อน การถ่ายภาพซ้อนจะหยุดลงโดยอัตโนมัติ)

การตั้งค่าอื่นๆ

ขณะที่ถ่ายภาพซ้อน จะฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำไม่ได้และเมนูบางรายการจะปรากฏเป็นสีเทา ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงค่าเมนูดังกล่าวไม่ได้

C เมนูถ่ายภาพ: เมนูถ่ายภาพ