เลือกสีไฮไลท์สำหรับเส้นขอบที่เข้าโฟกัส ท่านสามารถเปิดหรือปิดเส้นขอบที่เข้าโฟกัสและปรับได้โดยการกดปุ่ม i ระหว่างการถ่ายภาพไลฟ์วิวและเลือก ระดับการแสดงโฟกัสด้วยเส้นขอบ

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์