“ขอบมืด” คือความสว่างที่ลดลงบริเวณขอบภาพ ควบคุมขอบมืด จะช่วยลดขอบมืดสำหรับเลนส์ชนิด G, E และ D (ไม่รวมเลนส์ PC) การทำงานของฟังก์ชั่นนี้จะให้ผลต่อเลนส์แต่ละเลนส์แตกต่างกัน และจะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเมื่อใช้ค่ารูรับแสงสูงสุด เลือกจาก สูง, ปกติ, ต่ำ และ ปิด

ควบคุมขอบมืด

อาจเกิดสัญญาณรบกวน (ฝ้า) หรือความสว่างผิดเพี้ยนบนภาพ TIFF และ JPEG โดยจะขึ้นอยู่กับฉาก ในขณะที่ฟังก์ชั่น Picture Control แบบกำหนดเองและ Picture Control แบบตั้งค่าเองที่มีการแก้ไขจากค่าตั้งจากโรงงานอาจทำให้ได้ภาพถ่ายที่ไม่ตรงตามที่ต้องการ ถ่ายภาพทดสอบแล้วดูผลที่ได้ในจอภาพ การควบคุมขอบมืดจะใช้กับภาพยนตร์ หรือการถ่ายภาพซ้อนไม่ได้

C เมนูถ่ายภาพ: เมนูถ่ายภาพ