ตัวเลือกนี้จะควบคุมการปรับโฟกัสอัตโนมัติตามการเปลี่ยนระยะห่างของวัตถุ เมื่อเลือก AF-C ขณะที่ถ่ายภาพด้วยช่องมองภาพ

การตอบสนองของ AF เมื่อมีวัตถุขวาง

เลือกวิธีการตอบสนองโฟกัสอย่างรวดเร็วเมื่อมีสิ่งที่ผ่านระหว่างวัตถุและกล้อง เลือกจากค่าระหว่าง 5 (หน่วงเวลา) และ 1 (เร็ว) ค่ายิ่งสูงขึ้น การตอบสนองจะยิ่งช้าลง และสูญเสียโฟกัสในวัตถุเดิมน้อยกว่า ค่ายิ่งต่ำลง การตอบสนองจะยิ่งเร็วขึ้นและจะเปลี่ยนไปโฟกัสที่วัตถุที่ข้ามขอบเขตมุมมองของคุณได้ง่ายขึ้น โปรดทราบว่า 2 และ 1 (เร็ว) จะมีค่าเทียบเท่ากับ 3 เมื่อเลือกการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติหรือ AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติสำหรับโหมดพื้นที่ AF

วัตถุเคลื่อนไหว

เลือก สม่ำเสมอ เพื่อการโฟกัสที่ราบรื่นเมื่อถ่ายวัตถุที่เข้าใกล้กล้องในจังหวะที่สม่ำเสมอ หรือเลือก ไม่แน่นอน เพื่อปรับการตอบสนองให้ดีขึ้นเมื่อวัตถุที่จะถ่ายมีแนวโน้มที่จะเริ่มต้นและหยุดอย่างรวดเร็ว

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์