เลือกโหมดพื้นที่ AF ที่สามารถเลือกได้โดยใช้ปุ่มโหมด AF และแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยในการถ่ายรูปโดยใช้ช่องมองภาพ (ไม่มีผลต่อไลฟ์วิว) ไฮไลท์โหมดที่ต้องการแล้วกด 2 เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือก กด J เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง เมื่อตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์