สามารถเลือกโดยแยกจุดโฟกัสสำหรับการถ่ายภาพใน “แนวนอน” (ภาพทิวทัศน์), สำหรับทิศทาง “แนวตั้ง” (ภาพถ่ายบุคคล) โดยหมุนกล้องตามเข็มนาฬิกา 90° และสำหรับทิศทาง “แนวตั้ง” โดยหมุนกล้องทวนเข็มนาฬิกา 90°

เลือก ปิด เพื่อใช้จุดโฟกัสและโหมดพื้นที่ AF เดียวกัน โดยไม่คำนึงถึงทิศทางการหมุนกล้อง

หมุนกล้องทวนเข็มนาฬิกา 90° ภาพทิวทัศน์ (แนวนอน) หมุนกล้องตามเข็มนาฬิกา 90°

เลือก จุดโฟกัส เพื่อเปิดใช้การเลือกโดยแยกจุดโฟกัส หรือเลือก จุดโฟกัสและโหมดพื้นที่ AF เพื่อเปิดใช้การเลือกโดยแยกทั้งจุดโฟกัสและโหมดพื้นที่ AF

หมุนกล้องทวนเข็มนาฬิกา 90° ภาพทิวทัศน์ (แนวนอน) หมุนกล้องตามเข็มนาฬิกา 90°

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์