ในการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ กล้องจะติดตามวัตถุที่ออกจากจุดโฟกัสที่เลือก แล้วเลือกจุดโฟกัสใหม่ตามที่จำเป็นขณะที่กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง เลือกว่าการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติใช้ข้อมูลจากจุดโฟกัสรอบข้างเพื่อติดตามวัตถุที่เคลื่อนไหวออกจากจุดโฟกัสที่เลือก (กว้าง) แม้เพียงเล็กน้อยหรือไม่ หรือติดตามวัตถุจากข้อมูลเฉพาะบริเวณที่ใกล้เคียงของจุดที่เลือก (ปกติ) ขอแนะนำให้ใช้ กว้าง สำหรับวัตถุที่เคลื่อนไหวเร็ว

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์