เมื่อเลือก AF-S สำหรับการถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ ตัวเลือกนี้จะควบคุมว่าจะถ่ายภาพเมื่อกล้องอยู่ในโฟกัส (เน้นโฟกัส) หรือเมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์ (เน้นการลั่นชัตเตอร์)

ไม่ว่าจะเลือกตัวเลือกใดไว้ ถ้าสัญลักษณ์แสดงว่าอยู่ในโฟกัส (I) ปรากฏขึ้นเมื่อเลือก AF-S สำหรับโหมดโฟกัสอัตโนมัติ โฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง ล็อคโฟกัสจะยังคงทำงานอยู่จนกว่าจะลั่นชัตเตอร์

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์