เมื่อเลือก AF-C สำหรับการถ่ายภาพด้วยช่องมองภาพ ตัวเลือกนี้จะควบคุมว่าจะถ่ายภาพเมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์ (เน้นการลั่นชัตเตอร์) หรือเมื่อกล้องอยู่ในโฟกัสเท่านั้น (เน้นโฟกัส)

ไม่ว่าจะเลือกตัวเลือกใดไว้ กล้องจะไม่ล็อคโฟกัสเมื่อเลือก AF-C สำหรับโหมดโฟกัสอัตโนมัติ กล้องจะปรับโฟกัสอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะปล่อยปุ่มกดชัตเตอร์

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์