Διαλέξτε τις εκχωρημένες λειτουργίες στα χειριστήρια της φωτογραφικής μηχανής, αν θα χρησιμοποιούνται ξεχωριστά ή σε συνδυασμό με τους επιλογείς εντολών, όταν ο επιλογέας ζωντανής προβολής περιστρέφεται στο 1 στη ζωντανή προβολή.

Πάτημα

Για να διαλέξετε τις λειτουργίες των παρακάτω χειριστηρίων, επισημάνετε μία επιλογή και πατήστε το J:

2 Κουμπί Fn1
5 Κουμπί Fn2
4 Κουμπί AE-L/AF-L
G Κουμπί λήψης

Οι λειτουργίες που μπορούν να εκχωρηθούν σε αυτά τα χειριστήρια είναι οι εξής:

Επιλογή 2 5 4 G
tΗλεκτρικό διάφραγμα (άνοιγμα)
qΗλεκτρικό διάφραγμα (κλείσιμο)
iΑντιστάθμιση έκθεσης +
hΑντιστάθμιση έκθεσης –
rΕπισήμανση με δείκτες
sΠροβ. πληροφ. λήψης φωτ.
BΚλείδωμα AE/AF
CΚλείδωμα AE μόνο
EΚλείδωμα AE (διαρκές)
FΚλείδωμα AF μόνο
AAF-ON
CΛήψη φωτογραφιών
1Εγγραφή video
Καμία

Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές:

Ηλεκτρικό Διάφραγμα

Το ηλεκτρικό διάφραγμα είναι διαθέσιμο μόνο στις λειτουργίες A και M και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή όταν εμφανίζονται πληροφορίες λήψης φωτογραφιών (ένα εικονίδιο 6 υποδεικνύει ότι δεν είναι δυνατή η χρήση του ηλεκτρικού διαφράγματος). Η οθόνη μπορεί να τρεμουλιάζει κατά τη ρύθμιση του διαφράγματος.

«Εγγραφή Video»

Όταν έχει επιλεχθεί Εγγραφή video για το Κουμπί λήψης, η φωτογράφιση με περιοδικό χρονοδιακόπτη δεν είναι διαθέσιμη.

A Προσαρμοσμένες Ρυθμίσεις: Ρυθμίσεις Βελτιστοποίησης Φωτογραφικής Μηχανής

a: Αυτόματη εστίαση

b: Μέτρηση/έκθεση

c: Χρονομέτρ./Κλείδωμα AE

d: Λήψη/οθόνη

e: Bracketing/φλας

f: Χειριστήρια

g: Video