Επιλέξτε Ενεργοποίηση για να ενεργοποιήσετε το ηλεκτρονικό κλείστρο της μπροστινής κουρτίνας στη λειτουργία Mup, περιορίζοντας το θάμπωμα που προκαλείται από την κίνηση του κλείστρου.
Χρησιμοποιείται μηχανικό κλείστρο στις άλλες λειτουργίες λήψης.

Το Ηλεκτρονικό Κλείστρο Μπροστινής Κουρτίνας

Συνιστάται φακός τύπου G, E ή D. Επιλέξτε Απενεργοποίηση σε περίπτωση που παρατηρήσετε γραμμές ή ομίχλη κατά τη λήψη με άλλους φακούς. Η πιο γρήγορη ταχύτητα κλείστρου και η μέγιστη ευαισθησία ISO που είναι διαθέσιμες με το ηλεκτρονικό κλείστρο μπροστινής κουρτίνας είναι 1/2.000 δ και ISO 51200, αντίστοιχα. Το ηλεκτρονικό κλείστρο μπροστινής κουρτίνας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το τηλεχειριστήριο ML-L3.

A Προσαρμοσμένες Ρυθμίσεις: Ρυθμίσεις Βελτιστοποίησης Φωτογραφικής Μηχανής

a: Αυτόματη εστίαση

b: Μέτρηση/έκθεση

c: Χρονομέτρ./Κλείδωμα AE

d: Λήψη/οθόνη

e: Bracketing/φλας

f: Χειριστήρια

g: Video