Πατήστε το 1 ή το 3 για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης. Διαλέξτε υψηλότερες τιμές για αυξημένη φωτεινότητα και χαμηλότερες τιμές για μειωμένη φωτεινότητα. Η φωτεινότητα μπορεί να προσαρμοστεί ξεχωριστά για:

  • Μενού/απεικόνιση: Προσαρμόστε τη φωτεινότητα των οθονών μενού, πληροφοριών και απεικόνισης.
  • Ζωντανή προβολή: Προσαρμόστε τη φωτεινότητα της οθόνης ζωντανής προβολής.