Διαλέξτε το μέγεθος καρέ (σε pixel) και την ταχύτητα καρέ των video.

Επιλογή 1 Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης bit (Mbps)
( υψηλή ποιότητα/Κανονική)
Μέγιστη διάρκεια
r 3840 × 2160 (4K UHD), 30p 2 144 29 λεπ. 59 δ 3
s 3840 × 2160 (4K UHD), 25p 2
t 3840 × 2160 (4K UHD), 24p 2
y/y 1920 × 1080, 60p 48/24
z/z 1920 × 1080, 50p
1/1 1920 × 1080, 30p 24/12
2/2 1920 × 1080, 25p
3/3 1920 × 1080, 24p
4/4 1280 × 720, 60p
5/5 1280 × 720, 50p

Η πραγματική ταχύτητα καρέ είναι 29,97 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) για τιμές που έχουν καταχωρηθεί ως 30p, 23,976 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) για τιμές που έχουν καταχωρηθεί ως 24p, και 59,94 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) για τιμές που έχουν καταχωρηθεί ως 60p.

Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, εμφανίζεται το k στην οθόνη και η ποιότητα video είναι ρυθμισμένη σε «υψηλή».

Κάθε video θα εγγράφεται σε έως και 8 αρχεία μέχρι 4 GB το καθένα. Ο αριθμός των αρχείων και η διάρκεια κάθε αρχείου ποικίλλουν ανάλογα με τις ενεργοποιημένες επιλογές για Μέγεθ. καρέ/ταχύτ. καρέ και Ποιότητα video.