Διατηρήστε τις λεπτομέρειες σε τονισμένα σημεία και σκιές, δημιουργώντας video με φυσική αντίθεση. Επιλέξτε Ίδιες με τις ρυθμ. φωτογρ. για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή που είναι ενεργοποιημένη για τις φωτογραφίες (0 Ενεργό D-Lighting).