Επιλέξτε Ενεργοποίηση για να ενεργοποιήσετε το φίλτρο αποκοπής χαμηλών συχνοτήτων για το ενσωματωμένο μικρόφωνο (τα προαιρετικά στερεοφωνικά μικρόφωνα δεν επηρεάζονται), μειώνοντας τον θόρυβο που παράγεται από τον αέρα που φυσά πάνω στο μικρόφωνο (έχετε υπόψη ότι μπορεί επίσης να επηρεαστούν και άλλοι ήχοι). Η αποθορυβοποίηση ανέμου για τα προαιρετικά στερεοφωνικά μικρόφωνα, που υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία, μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί με τα χειριστήρια του μικροφώνου.