Αποκρύψτε ή εμφανίστε φωτογραφίες. Οι κρυμμένες φωτογραφίες εμφανίζονται μόνο στο μενού Απόκρυψη εικόνας και μπορούν να διαγραφούν μόνο με φορμάρισμα της κάρτας μνήμης.

Προστατευμένες και Κρυμμένες Εικόνες

Όταν εμφανίζεται μία προστατευμένη φωτογραφία, καταργείται αυτόματα η προστασία της.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε επιλεγμένες φωτογραφίες.

 1. Διαλέξτε Επιλογή/ορισμός.

  Επισημάνετε το Επιλογή/ορισμός και πατήστε το 2.

 2. Επιλέξτε φωτογραφίες.

  Χρησιμοποιήστε τον πολυ-επιλογέα για να περιηγηθείτε στις φωτογραφίες στην κάρτα μνήμης (για να προβάλετε τη φωτογραφία που επισημάνατε σε πλήρη οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί X/T) και πατήστε το W (Z) για να επιλέξετε την τρέχουσα φωτογραφία. Οι επιλεγμένες φωτογραφίες επισημαίνονται με ένα εικονίδιο R. Για να αποεπιλέξετε μία φωτογραφία, επισημάνετέ την και πατήστε ξανά το W (Z). Συνεχίστε μέχρι να επιλεχθούν όλες οι επιθυμητές φωτογραφίες.

  Κουμπί W (Z)

 3. Πατήστε το J.

  Πατήστε το J για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.