Koristite ovu opciju da biste zaključali sa podignutim ogledalom tako da prašina ne može da se ukloni koristeći Očisti senzor slike i može da se ukloni manuelno. Imajte na umu, međutim, da zato što senzor slike može lako da se ošteti, mi preporučujemo manuelno čišćenje koje treba da izvrši samo Nikon ovlašćeni servisni predstavnik.