Nabavite referentne podatke za opciju softverskog uklanjanja tragova prašine na senzoru sa slike u NX Studio. Softversko uklanjanje tragova prašine na senzoru sa slike obrađuje NEF (RAW) slike da smanji efekte izazvane prašinom koja se lepi na prednji deo senzora slike fotoaparata. Za više informacija, pogledajte NX Studio pomoć na mreži.

Slika Dust Off ref photo je dostupna samo kada je CPU objektiv montiran na fotoaparatu. Objektiv sa žižnom daljinom od najmanje 50 mm se preporučuje. Kada koristite zum objektiva, zumirajte skroz do kraja.

 1. Izaberite početnu opciju.

  Markirajte jednu od sledećih opcija i pritisnite J. Da biste izašli bez dobijanja podataka o softverskom uklanjanju tragova prašine na senzoru sa slike, pritisnite G.

  • Pokrenite: Poruka će se prikazati, a „rEF“ će se pojaviti na prikazima tražila i kontrolnom displeju.
  • Očistite senzor i zatim pokrenite: Izaberite ovu opciju da biste očistili senzor slike pre pokretanja. Poruka će biti prikazana i „rEF“ će se pojaviti na prikazima tražila i kontrolnom displeju kada je brisanje završeno.

 2. Kadrirajte beli objekat bez karakteristika u tražilu.

  Sa objektivom oko deset santimetara udaljenim od dobro osvetljenog, belog objekta bez karakteristika, kadrirajte objekat tako da on ispunjava tražilo i onda pritisnite dugme okidača do pola.

  U režimu autofokusa, fokus će automatski biti podešen na beskonačno; u manuelnom režimu fokusa, manuelno podesite fokus na beskonačno.

 3. Prikupite dust off referentne podatke.

  Pritisnite dugme okidača zatvarača skroz na dole da biste pronašli referentne podatke softverskog uklanjanja tragova prašine na senzoru sa slike. Monitor se isključuje kada se dugme okidača pritisne.

  Ako je referentni objekat previše svetao ili previše taman, fotoaparat možda neće biti u mogućnosti da dobavi referentne podatke softverskog uklanjanja tragova prašine na senzoru sa slike a poruka će se prikazati. Birajte drugi referentni objekat i ponovite proces iz Koraka 1.

Čišćenje senzora slike

Referentni podaci softverskog uklanjanja tragova prašine na senzoru sa slike snimljeni pre nego što je izvršeno čišćenje senzora slike ne mogu da se koriste sa fotografijama koje su snimljene nakon što je izvršeno čišćenje senzora slike. Izaberite Očisti senzor i pokreni samo ako se referentni podaci softverskog uklanjanja tragova prašine na senzoru sa slike neće koristiti sa postojećim fotografijama.

Referentni podaci softverskog uklanjanja tragova prašine na senzoru sa slike

Isti referentni podaci mogu da se koriste za fotografije koje su snimljene sa različitim objektivima ili pri različitim blendama. Referentne slike ne mogu da se pogledaju koristeći kompjuterski softver za slike. Mrežasti raspored je prikazan kada se referentne slike gledaju na fotoaparatu.