Prljavština ili prašina koji uđu u fotoaparat kada se objektiv menja ili se poklopac tela uklanja mogu da se zalepe na senzor slike i da utiču na vaše fotografije. Opcija Očisti senzor slike vibrira senzor kako bi otklonio prašinu.