Prilagodite podešavanja kontrole na dodir monitora.

Omog./onemog. kont. dodirom

Izaberite Onemogući da biste sprečili slučajno korišćenje kontrola na ekranu na dodir ili Samo reprodukcija da biste omogućili kontrole na ekranu na dodir samo u režimu reprodukcije.

Prevlačenje za reprod. pune slike

Birajte gest koji se koristi za prikaz sledeće slike u reprodukciji pune slike: prevlačenje sa desnog na levo ili prevlačenje sa levog na desno.