Izaberite Sačuvaj podešavanja da biste sačuvali sledeća podešavanja na memorijsku karticu (ako je kartica puna, greška će se prikazati). Koristite ovu opciju da biste delili podešavanja između D7500 fotoaparata.

Meni Opcija
Reprodukcija Opcije prikaza reprodukcije
Prikaz slike
Nakon brisanja
Automatsko rotiranje slike
Rotiraj uspravne
Fotografisanje fotografije Imenovanje datoteka
Kontrola blica
Izaberi oblast slike
Kvalitet slike
Veličina slike
NEF (RAW) snimanje
Podešavanja ISO osetljivosti
Balans bele (sa finim podešavanjem i zapamćenom postavkom d-1–d-6)
Podesi Picture Control (korisničke Picture Controls su sačuvane kao Automatski)
Kolorni prostor
Active D-Lighting
Smanjenje šuma kod duge eksp.
Smanj. šuma kod visokog ISO
Kontrola vinjetiranja
Automatska kontrola distorzije
Smanjenje treperenja
Režim daljinske kontrole (ML-L3)
Podesi automatski bracketing
Snimanje filma Imenovanje datoteka
Izaberi oblast slike
Veličina slika/broj slika u sekundi
Kvalitet filma
Tip datoteke filma
Podešavanja ISO osetljivosti
Balans bele (sa finim podešavanjem i zapamćenom postavkom d-1–d-6)
Podesi Picture Control (korisničke Picture Controls su sačuvane kao Automatski)
Active D-Lighting
Smanj. šuma kod visokog ISO
Smanjenje treperenja
Osetljivost mikrofona
Frekventni odziv
Smanjenje šuma vetra
Elektronski VR
Prilagođena podešavanja Sva prilagođena podešavanja
Podešavanje Jezik (Language)
Vremenska zona i datum (osim Datum i vreme i Sinh. sa pametnim uređajem)
Prikaz informacija
Automatski prikaz informacija
Autom. prikaz inform. je isključen
Očisti senzor slike
Komentar slike
Informacije o autorskim pravima
Opcije zvučnog signala
Upozorenje za blic
Kontrole dodirom
HDMI
Podaci o lokaciji (osim opcije izabrane za Preuzimaj sa pametnog uređaja)
Opcije bežičnog dalj. kont. (WR)
Dodeli funk. daljin. (WR) dug. Fn
Eye-Fi otpremanje
Zaključaj okid. ako je slot prazan
Moj meni/
Nedavna podešavanja
Sve stavke mog menija
Sva nedavna podešavanja
Izaberi jezičak

Podešavanja sačuvana koristeći D7500 mogu da se povrate izborom Učitaj podešavanja. Imajte na umu da su Sačuvaj/učitaj podešavanja samo dostupna kada je memorijska kartica ubačena u fotoaparat i da je opcija Učitaj podešavanja samo dostupna ako kartica sadrži sačuvana podešavanja.

Sačuvana podešavanja

Podešavanja su sačuvana na datoteci sa imenom koji počinje sa „NCSETUP“ i završava sa dva karaktera koji se razlikuju od fotoaparata do fotoaparata. Fotoaparat neće moći da učita podešavanja ako je ime datoteke promenjeno.