Koristite višenamenski birač kao što je prikazano ispod da biste prilagodili balans boje monitora sa referencom na uzorak slike. Uzorak slike je poslednja snimljena fotografija ili, u režimu reprodukcije, poslednja prikazana fotografija; da biste izabrali drugu sliku, pritisnite W (Z) dugme i izaberite sliku sa liste sličica (da biste videli markiranu sliku u punom kadru, pritisnite i držite X/T). Ako memorijska kartica ne sadrži fotografije, prazan kadar sa sivom ivicom će se prikazati na mestu uzorka slike. Pritisnite J da biste izašli kada su podešavanja završena. Balans boje monitora se primenjuje samo na menije, reprodukciju i pogled kroz objektiv prikazan u toku živog prikaza slike; na slike snimljene sa fotoaparatom nema uticaja.

1 Povećajte nivo zelene
2 Povećajte nivo plave
3 Povećajte nivo jantarne
4 Povećajte nivo purpurnocrvene