Fokus finog podešavanja za do 20 tipova objektiva. Koristite samo ako je neophodno; AF podešavanje nije preporučeno u većini situacija i može da utiče na normalan fokus. Automatsko fino podešavanje je dostupno u živom prikazu slike (0 Automatsko AF fino podešavanje). Preporučujemo da izvršite fino podešavanja pri razdaljini fokusa koju često koristite; ako izvršite podešavanje fokusa pri kratkoj razdaljini fokusa, na primer, možda će to biti manje efektivno pri dužim razdaljinama.

Fotografisanje živim prikazom slike

Podešavanje ne može da se primeni za autofokus u toku fotografisanja živim prikazom slike.

Sačuvana vrednost

Samo jedna vrednost može da se sačuva za svaki tip objektiva. Ako se telekonverter koristi, odvojene vrednosti mogu da se sačuvaju za svaku kombinaciju objektiva i telekonvertera.

Automatsko AF fino podešavanje

Automatsko AF fino podešavanje se izvršava kao što je ispod opisano.

 1. Pripremite fotoaparat.

  Montirajte fotoaparat na stativ i ciljajte fotoaparat na ravnomeran subjekat sa visokim kontrastom paralelnim sa žižnom daljinom fotoaparata. Imajte na umu da automatsko AF fino podešavanje najbolje radi pri maksimalnom otvoru blende i da možda neće funkcionisati u mračnim okruženjima.

 2. Pokretanje živog prikaza slike.

  Rotirajte birač živog prikaza slike na C i pritisnite a dugme.

 3. Prilagodite podešavanja fokusa.

  Rotirajte birač režima fokusa na AF i koristite dugme AF-režima i komandnih točkića da biste izabrali sledeće:

  • Režim autofokusa: AF-S
  • Režim AF-oblast: $ (široko) ili % (normalno)

 4. Izaberi centralnu tačku fokusa.

  Pritisnite J da biste izabrali centar tačke fokusa.

 5. Fokusirajte.

  Pritisnite dugme okidača do pola da biste fokusirali, zatim zumirajte na pregled kroz objektiv da biste potvrdili da je subjekat u fokusu. Fokus može da se sa manuelno prilagodi ako je neophodno.

 6. Izvršite automatsko AF fino podešavanje.

  Simultano pritisnite AF-režim i dugmad snimanja filma i držite ih pritisnutim dok se dijalog prikazan u Koraku 7 ne prikaže (ovo će trajati malo duže od dve sekunde).

  Dugme AF-režima

  Dugme snimanje filma

 7. Sačuvajte novu vrednost.

  Markirajte Da i pritisnite J da biste dodali AF vrednost finog podešavanja za trenutni objektiv na listu sačuvanih vrednosti (samo CPU objektivi). Imajte na umu da samo jedna vrednost može da se sačuva za svaki tip objektiva.

 8. Omogući AF fino podešavanje.

  U meniju podešavanja fotoaparata, izaberite AF fino podešavanje > AF fino podešavanje (Uklj./Isklj.), zatim markirajte Uključeno i pritisnite J.